N-VA gaat akkoord met voorstel, maar vraagt voorzichtigheid
Foto: BELGA

Meerderheidspartij Open VLD wil seksuele handelingen vanaf veertien jaar wettelijk maken, op voorwaarde dat de partner maximaal vijf jaar ouder is. Dat voorziet een wetsvoorstel van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu en mede-indiener Carina Van Cauter. Kamerlid Sophie De Wit (N-VA) gaat akkoord met een harmonisering van de leeftijd van de seksuele meerderjarigheid, al wil ze geen voorafname doen over vanaf welke leeftijd die meerderjarigheid dan wel moet gelden.

De Vlaamse liberalen hebben een wetsvoorstel klaar waardoor seksuele handelingen tussen een veertien- of vijftienjarige en een partner die maximum vijf jaar ouder is, niet langer strafbaar zou zijn. De harmonisering van de leeftijd voor seksuele meerderjarigheid staat in het regeerakkoord. Die vernieuwing past in een bredere hervorming van het strafwetboek, ook rond andere seksuele misdrijven.

'Dat het seksueel strafrecht wordt geactualiseerd, lijkt me niet onverstandig', reageert Kamerlid De Wit. Ze herinnert er bijvoorbeeld aan dat voyeurisme op zich niet gecatalogeerd staat als een strafbare vorm van aanranding van de eerbaarheid. Ook de onlogische bepalingen in de wetgeving rond seksuele meerderjarigheid mogen voor haar worden aangepast.

Over welke leeftijd daarvoor moet gelden, wil De Wit geen uitspraken doen. 'Het is iets heel delicaats, met aan de ene kant de seksuele rijpheid, maar aan de andere kant de bescherming van jongeren', licht ze toe. 'Daar moet je voorzichtig mee omspringen.' De Wit wil daarom eerst advies inwinnen van experten. 'Ik ben juriste, geen seksuologe of psychologe.'

Wel gelooft ze dat het leeftijdsverschil van vijf jaar 'misschien net iets te lang' is. Het kan daardoor immers al gauw gaan om twee mensen met totaal verschillende leefwerelden, meent De Wit.

'Vandaag worden jongeren vanaf 16 jaar "bekwaam geacht om toe te stemmen met het stellen of ondergaan van seksuele handelingen". Men noemt dit de "seksuele meerderjarigheid"', aldus Lahaye-Battheu. 'Dat is geen juridisch begrip, het komt in geen enkele wettelijke bepaling expliciet voor. De term zaait bovendien nogal wat verwarring, omdat het onterecht suggereert dat er één welbepaalde leeftijd zou zijn waarop een jongere op seksueel gebied alles mag wat een volwassene mag.'

Het Open VLD-Kamerlid vraagt zich af of de leeftijd van 16 jaar nog beantwoordt aan de sociologische realiteit. Wetenschappelijk onderzoek, in binnen- en buitenland, wijst erop dat jongeren alsmaar vroeger beginnen te experimenteren met seksualiteit, aldus een persbericht van de partij.

Juridische schemerzone

Hiermee wil de partij meteen ook de juridische schemerzone rond tienerseks opklaren. Al enkele jaren woedt er in de juridische wereld een discussie over de problematiek van de ‘seksuele meerderjarigheid’. Van belang daarbij zijn de kwalificaties in het Strafwetboek van ‘verkrachting’ respectievelijk ‘aanranding van de eerbaarheid’. Veertien- tot zestienjarigen werden tot nu toe enerzijds bekwaam geacht om toestemming te kunnen geven voor seks met penetratie, anderzijds bepaalt de wet dat iedere seksuele handeling met een jongere onder de zestien een aanranding van de eerbaarheid is.

Lahaye-Battheu: 'We garanderen aan jeugdige leeftijdsgenoten om een normale seksuele ontwikkeling te beleven zonder te moeten vrezen dat ze strafbare feiten plegen.'

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, reageert positief. ‘Consensuele seks tussen jongeren hoort niet thuis in het strafrecht.’