Groen maakt vandaag de balans op, exact een jaar na de verkiezingen. Ze stellen vast dat de rechtse meerderheid vooral heel veel verkiezingsbeloftes verbroken heeft en dat de kiezers bedrogen zijn. Andere maatregelen, waarvan sommigen hadden gezegd dat ze ze nooit zouden doorvoeren, zoals de indexsprong, zijn er net wel gekomen. En dat maakt het leven voor de gezinnen duurder en moeilijker.