Helft Belgen maakt zich zorgen over stress op het werk
Foto: David Rozing/Hollandse Hoogte

Ongeveer 50 procent van de werknemers maakt zich zorgen over stress op het werk. Dat blijkt uit een enquête die Wolters Kluwer liet uitvoeren door het onderzoeksbureau iVOX bij 2.247 preventieadviseurs, kaderleden, ambtenaren, bedienden en arbeiders uit verschillende sectoren.

Het onderzoek zocht een antwoord op de vraag: 'Hoe gaan Belgische organisaties om met welzijn?' Thema’s daarbij waren het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten, het omgaan met stress, de ergonomie en het aanpakken van ongewenst gedrag en pesten.

83 procent van de respondenten gaf aan zich in het algemeen goed te voelen in zijn werkomgeving. Positieve uitschieters zijn de zelfstandigen (94 procent) en directieleden (95 procent). Ambtenaren en onderwijzend personeel voelen zich minder goed in hun vel: slechts 72 procent noemt zich tevreden.

Toch gaf bijna 50 procent van de respondenten aan zich op het werk het meest zorgen te maken over stress. Opvallend: mannen liggen vaker wakker van stress dan vrouwen. Arbeiders en directieleden zijn er dan weer aanzienlijk minder mee bezig.

Over arbeidsongevallen, gezondheid en ergonomie, ongewenst gedrag en pesten maken professionals zich beduidend minder zorgen.

Uit het onderzoek blijkt ook nog dat de helft van de respondenten niet aarzelt om de eigen veiligheid en gezondheid opzij te zetten om een taak op tijd af te krijgen. 'Dat geldt overigens ook voor de preventieadviseurs zelf: 29 procent van hen geeft aan zich hier weleens schuldig aan te maken, terwijl zij het goede voorbeeld moeten geven', zegt Luc Bortels van Wolters Kluwer.