België schendt met anonimiteit donoren internationale verplichtingen

Leven in de leugen

Met het toelaten van anoniem donorschap schendt België de rechten van het kind, stelt Frederik Swennen, wat sommige critici ook mogen beweren. De wetgever moet ingrijpen, zelfs als daardoor het aantal donoren zou verminderen.

Het kind moet centraal staan in de discussie over donorschap.
Het kind moet centraal staan in de discussie over donorschap. Eric Audras/getty images/onoky

Een ethicus en enkele medici nemen het ‘genetisch fundamentalisme’ van het niet-anonieme donorschap onder vuur (DS 21 mei) . Wetenschappelijk valt heel wat af te dingen op dat bedenkelijke ...