Langer bevallingsverlof weer op agenda
Foto: Hollandse Hoogte
De kans is groot dat de discussie over een minimum aantal weken moederschapsverlof in de Europese Unie heropend wordt. Maar 20 weken wordt moeilijk.

‘Vrouwen kunnen niet wachten. Zij verdienen het om op hetzelfde moment vrouw, moeder en werknemer te zijn als ze dat willen, zonder gediscrimineerd te worden’, zei Marie Arena gisteren in het Europees Parlement.

Het PS-europarlementslid vierde een overwinning: met een overweldigende meerderheid van 419 stemmen voor, 97 tegen bij 161 onthoudingen werd een resolutie goedgekeurd waar zij mee haar schouders onder had gezet. Het Europees Parlement roept de Commissie op om de onderhandelingen met de lidstaten te hervatten over een richtlijn die een minimum aantal weken bevallingsverlof in de hele EU vastlegt.

Volgens Kathleen Van Brempt (SP.A) zal haar Europese partijgenoot Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, het dossier weer opnemen.

In dat geval gaat het om een ommekeer, want de Commissie-Juncker was aanvankelijk van plan om het wetgevend initiatief af te voeren. Het argument luidde dat het voorstel toch op sterven na dood was.

In 2008 stelde de Commissie voor om het zwangerschapsverlof op te trekken tot 18 weken. Het Europees Parlement trok dit in 2010 zelfs op naar 20 weken, met behoud van het volledige loon.

Sindsdien zat het dossier muurvast. Waarom? De stelsels verschillen onderling heel sterk van elkaar. Sommige lidstaten, waaronder Groot-Brittannië, vonden dat dit geen materie was die Europees geregeld moest worden. Andere landen, waaronder België (waar het op 15 weken ligt, maar niet met het volledige loon), hadden vragen bij de budgettaire impact.

Volgens Van Brempt moet de nieuwe richtlijn ook de rechten van zwangere en pas bevallen vrouwen verbeteren én hen tegen ontslag beschermen. ‘In sommige landen moeten vrouwen bij de ondertekening van hun contract meteen ook een niet-gedateerde ontslagbrief signeren. Die wordt dan gedateerd op het moment dat ze zwanger zijn. Dat soort praktijken neemt toe in Europa.’ In Slovenië krijgen vrouwen sinds de crisis tijdens hun bevallingsverlof nog maar 90 procent van hun loon.