Waarom blijven we mensen indelen volgens geslacht?

Stop het hokjesdenken

De Oxford English Dictionary wil de genderneutrale aanspreking ‘Mx’ opnemen, de Karel de Grote Hogeschool schrijft een vacature uit voor m/v én x. Voor wie geldt die x eigenlijk? ‘Schaf dat hele onderscheid tussen geslachten toch af.’

Omdat hij begrijpt dat het bij vertalingen soms ingewikkeld is, mogen we hem een man noemen, maar eigenlijk is hij genderqueer: ‘Ik voel me geen man en ook geen vrouw.’ De Amerikaanse S.E ...