‘Universele geweten heeft getriomfeerd op smerige woekerwinsten’
Foto: Jimmy Kets

Het Europees parlement kiest voor een harde aanpak tegen bloedmineralen, die uit conflictgebieden komen of het resultaat zijn van mensenrechtenschendingen.

Europese bedrijven die tin, goud, tantaal en wolfraam invoeren en gebruiken voor de productie van consumentengoederen moeten door de Europese Unie gecertificeerd worden om te verhinderen dat hun activiteiten conflicten of mensenrechtenschendingen in de hand werken.

Harde aanpak

De Europarlementsleden kiezen daarmee voor een strengere aanpak dan de Europese Commissie voor ogen had. Die verkoos een vrijwillig certificatiesysteem dat importeurs uitnodigde om te rapporteren over de herkomst van mineralen. Een linkse meerderheid deed met steun van een aantal liberalen en christendemocraten het evenwicht in het halfrond echter kantelen ten voordele van een verplicht systeem. ‘Het universele geweten heeft getriomfeerd op de smerige woekerwinsten’, juichte Louis Michel (MR).

Bovendien worden niet enkel importeurs in het bad getrokken. Smelters en raffineerders moeten een onafhankelijke audit ondergaan en de honderdduizenden ‘downstream users’ die de mineralen verwerken in gsm’s, computers en tal van andere toestellen moeten melden welke stappen ze ondernemen om het risico op het gebruik van bloedmineralen aan te pakken. Voor de vele kleinere bedrijven vragen de Europarlementsleden een financiële tegemoetkoming om aan die verplichting te voldoen.

Oosten van Congo

Het oosten van Congo vormt wel het meest bekende voorbeeld van een regio waar conflicten gefinancierd worden door de illegale handel in bodemrijkdommen. ‘Heel wat consumenten zouden vol afgrijzen reageren als ze wisten waar sommige mineralen die in hun huishoud- en communicatietoestellen zitten vandaan komen en vooral welke gewelddadige conflicten er gefinancierd worden met de handel in die mineralen’, licht Kathleen Van Brempt (SP.A) toe.

De kous is evenwel nog niet af. De Europarlementsleden moeten nog onderhandelingen aanknopen met de lidstaten over de uiteindelijke wet. Amnesty International spreekt alvast van ‘een historisch moment’.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig