Homans: ‘Alle lokale besturen moeten een ethische clausule opnemen’
Liesbeth Homans (N-VA) Foto: Photo News

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement werd Liesbeth Homans (N-VA) ter verantwoording geroepen over de Indische kasseien. Homans wil alle lokale besturen aanschrijven met de vraag een ethische clausule op te nemen waarmee dit in de toekomst kan vermeden worden.

De Standaard lanceerde deze week een dossier dat aan het licht bracht hoe België stenen gebruikt die afkomstig zijn uit steengroeves waar kinderarbeid nog altijd in zwang is. ‘Het is schandalig dat we over deze problematiek moeten debatteren anno 2015’, gaf Homans toe, die optrad in naam van minister-president Geert Bourgeois, die in het buitenland zit. ‘Ik wil het debat graag opentrekken, want dit gaat over meer dan alleen kasseien. Het gaat over allerlei risicovolle sectoren, zoals ook de kledingsector.’

De minister van Bestuurszaken belooft binnen de Vlaamse overheid een ethische clausule op te nemen in zijn bestekken en ook alle lokale besturen aan te schrijven met de vraag hetzelfde te doen. ‘Een ethische clausule moet worden opgenomen in alle bestekken’, aldus Homans. ‘Ik kan dat niet afdwingen, neen, maar we geven een goed signaal vanuit de Vlaamse overheid. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lokaal bestuur.’

‘We hebben met Febenat (De Federatie voor Belgische Natuursteengroothandels, red) contact opgenomen en overleg gehad. Zij willen hun schouders zetten onder onze engagementen.’ De minister hoopt nog meer te kunnen betekenen. ‘Ik hoop dat we hier kamerbreed onze schouders kunnen onderzetten. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen.’

Een goede zaak, vindt Wouter Van Besien (Groen) dat. ‘Al moet er natuurlijk nagedacht worden over wat er in die clausule staat. U zegt dat u niets kan verplichten, maar ik hoop toch op proactiviteit.’

‘Het probleem in onze maatschappij is dat alles maar goedkoper moet’, voegde Grete Remen (N-VA) daaraan toe. ‘Iedereen beseft dat er iets mis is met een steen die drie keer minder kost dan een andere. De sector, maar ook steden en gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Er is dringend nood aan transparantie in de volledige productieketen. De consument heeft het recht om te weten waar onze producten vandaan komen.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig