Laundry Day en Summerfestival botsen op Raad van State
Foto: Koen Bauters

De auditeur van de Raad van State heeft een negatief advies gegeven rond de plannen om de Antwerpse dancefestivals Summerfestival en Laundry Day vanaf dit jaar op de site Middenvijver op Linkeroever te organiseren. De door de stad afgeleverde milieuvergunning zou te weinig garanties bieden over het beperken van de geluidsoverlast voor de buurt. Antwerps schepen voor Ruimtelijke Ordening en Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) zegt zich voorlopig nog niet veel zorgen te maken.

‘Het advies van de auditeur wordt nog voor aanvang van de debatten gegeven, dus mogelijk blijken de bezwaren of onduidelijkheden al achterhaald’, stelt hij. ‘Als de Raad van State het advies toch effectief zou volgen, zullen we dan nog zien hoe we het dossier verder aanpakken. Het is veel te voorbarig om te zeggen dat de organisatie van de festivals in het gedrang komt.’

Docking Station, de organisator van zowel het Summerfestival (4 en 5 juli) als Laundry Day (5 september), sloot vorig jaar een akkoord met het Antwerpse stadsbestuur rond de verhuis van beide festivals naar Linkeroever. Op de vorige locatie, de site Nieuw Zuid, wordt sinds kort gewerkt aan een nieuwe wijk met woningen en kantoren en volgens het stadsbestuur is het terrein Middenvijver het meest geschikt om de festivals in de toekomst te ontvangen. ‘We hebben dit goed voorbereid en er zijn voldoende milderende maatregelen getroffen’, vindt schepen Rob Van de Velde.

Summerfestival lokte vorig jaar 68.500 bezoekers over twee dagen. Op Laundry Day kwamen 65.000 danceliefhebbers af. De voorverkoop voor beide festivals is al gestart.