‘Overal waar IS is, zijn er Belgen’
Foto: Jimmy Kets

‘We hebben één terreurcomplot in Verviers kunnen verijdelen, maar er zitten nog honderden Belgen in Syrië.’ Dat heeft Jaak Raes, chef van de Staatsveiligheid, verklaard in een lezing voor de Duitse inlichtingendienst. Volgens hem zijn er Belgen overal waar de terreurgroep Islamitische Staat actief is. Dat meldt De Tijd.

Jaak Raes, administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid, heeft op 4 mei een lezing gehouden bij de Duitse inlichtingendienst over de lessen die België heeft getrokken uit het opdoeken van de terroristencel in Verviers. De Tijd beluisterde de geluidsopname van die lezing.

Moeilijk te ontdekken

Volgens Raes is het heel moeilijk om terreurcomplotten zoals in Verviers bloot te leggen. ‘We hebben het terreurcomplot in Verviers kunnen verijdelen, maar er zitten nog altijd honderden Belgen in Syrië. Het is moeilijk om dergelijke zaken te ontdekken’, waarschuwde hij volgens De Tijd tijdens de lezing. ‘De leden van de terroristencellen werken zeer discreet en professioneel op ons grondgebied. Als binnenlandse inlichtingendienst is het voor de Staatsveiligheid moeilijk om ze in het buitenland op het spoor te komen.’

De administrateur-generaal heeft het over 263 Belgen die naar Syrië vertrokken zijn. 56 van hen zijn gedood en 122 zijn al teruggekeerd. ‘Onze schatting is dat 70 procent van de Belgen in Syrië zich bij Islamitische Staat heeft gevoegd. Overal waar ISIS actief is, zijn er Belgen.’

Detecteren

Raes ziet twee redenen voor dat grote aantal Belgen. ‘Eén: Sharia4Belgium. Dat is de belangrijkste incubator voor de vertrekkers. Die organisatie radicaliseert en brainwasht jongeren al jaren. Tweede reden: het ‘bandwagoneffect’. De vertrekkers kennen elkaar: het zijn broers, straatvrienden of schoolkameraden, ze voetbalden samen, ... Met een gebruikelijk patroon: iemand vertrekt en spoort dan vanuit zijn bestemmingsland anderen aan om ook te komen.’

Maar de Staatsveiligheid kan de vertrekkers moeilijk detecteren, geeft Raes toe. En de reisroute die alle Belgen volgen naar Syrië, passeert langs Turkije. Toch is ook dat moeilijk te volgen: ‘Ze veranderen hun reispatroon zeer snel om controles te ontwijken. Ze vertrekken bijvoorbeeld via een aangrenzende luchthaven, zoals Düsseldorf of Keulen.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig