'Moesten drie maanden wachten op eerste offerte'
Foto: BELGA

Jo Cornu heeft in een brief aan Bombardier laten weten dat hij ‘de houding van het bedrijf geenszins weet te appreciëren’. De NMBS-topman wil zich naar eigen zeggen niet onder druk laten zetten door de Brugse treinbouwer - die lobbyt bij lokale politici - om over de miljardenbestelling te beslissen zonder te onderhandelen over de financiële voorwaarden

Bombardier zette tijdens een presentatie politici van onder meer N-VA, Open VLD, CD&V en SP.A in om druk uit te oefenen op de regering opdat de treinbouwer snel een signaal krijgt van de NMBS voor de bouw van de nieuwe dubbeldekvoertuigen (DS 13 mei). Die miljardenbestelling is levensbelangrijk voor het bedrijf, dat het hoofd amper boven water zal kunnen houden wanneer de bestelling van drie miljard euro niet doorgaat.

In een brief aan Bombardier, die de redactie van De Standaard kon inkijken, uit Jo Cornu zijn ongenoegen over de manier waarop de treinbouwer omgaat met de onzekerheid: ‘Ik kan er begrip voor opbrengen dat uw onderneming intensief lobbyt, maar ik ben van oordeel dat uw onderneming zich dan ook minstens evenveel moeite mag getroosten om aan de NMBS een concreet voorstel te bezorgen op basis waarvan daadwerkelijk over een prijs kan worden onderhandeld.’

Wachten op een offerte

Cornu schrijft in de brief dat hij bijna 3 maanden moest wachten op een indicatieve offerte en dat hij op 1 april heeft gevraagd ‘om een meer concrete offerte over te maken op basis van hypothesen voor verschillende scenario’s’.

Volgens de NMBS-topman ontving de spoorwegmaatschappij tot op heden enkel een offerte voor een aanvullend contract voor onderhoud.

Onderhandelen over de prijs

Dat een concrete offerte met een ernstig prijsvoorstel op zich laat wachten, vindt Cornu onaanvaardbaar: ‘Ik kan het geenszins tolereren dat we, door de lobbying die u voert, terechtkomen in een situatie waarin een ernstig prijsvoorstel uitblijft en we verplicht worden om op de valreep een dergelijk contract te sluiten zonder eerst ernstig over de financiële voorwaarden te hebben kunnen onderhandelen.’

Cornu herinnert het bedrijf eraan dat het wettelijk toegestaan is een nieuwe procedure op te starten als blijkt dat de onderhandelingen niet kunnen leiden tot voorwaarden die op een voldoende manier antwoorden aan de financiële, technische en andere noden van de NMBS.

‘Daarom is de NMBS van plan om er proactief over te waken dat de economische en technische condities van de opdracht in het belang zijn van de NMBS’, klinkt het.