Groen licht in Kamercommissie voor verlenging Doel 1 en 2
Foto: REUTERS

De Kamercommissie Economie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag, meerderheid tegen oppositie, de wetsartikelen goedgekeurd die voorzien in de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2.

De debatten sleepten lang aan en de sfeer was soms gespannen tussen de bevoegde minister van Energie, Marie-Christine Marghem, en de oppositie. De Kamercommissie sprak zich niet uit over de volledige tekst, binnen veertien dagen komt er een tweede lezing.

Met de verlenging van Doel 1 en Doel 2 wil de regering de energiebevoorrading van ons land veiligstellen. De sluiting van de twee kerncentrales wordt pas voorzien tegen 2025. Maar de voorwaarden die de regering eraan koppelt, zorgden voor heel wat controverse.

‘De regering verlengt de levensduur niet zonder de nodige garanties over de veiligheid’, verzekerde Marghem. Ze wees hierbij ook op de bevoegdheid van het FANC, het federaal agentschap voor nucleaire controle. Volgens de minister is de operatie ook juridisch sluitend, maar daar was de oppositie niet van overtuigd.

Andere opties?

De groenen wezen op de andere opties die er bestaan om de energiebevoorrading veilig te stellen. Ze verwezen daarbij naar een advies van de oud-directeur van de CREG, Dominque Woitrin, waarin gewezen wordt op een structurele versterking van de elektrische interconnectie met Nederland. ‘Dit zorgt voor 1.000 MW extra bevoorrading vanuit Nederland voor de winter 2015-2016’, luidt het. Maar Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land, stelt daar vragen bij. Volgens het bedrijf zal er een tweede circuit nodig zijn omdat het net anders overbelast dreigt te raken.

Ook over de veiligheid werden vragen gesteld, meer bepaald rond de centrale Doel 1 die sinds 15 februari stilligt. Maar dat is een bevoegdheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. De kwestie wordt behandeld tijdens de tweede lezing op 26 mei.

Het tweede wetsontwerp, over de energietransitie en -besparing, zal behandeld worden op 19 mei.