Kathleen Van Brempt nieuwe fractieleider Antwerpen
Kathleen Van Brempt Foto: BDW

Kathleen Van Brempt wordt de nieuwe fractieleider voor SP.A in de Antwerpse gemeenteraad. Het Europarlementslid werd dinsdag als opvolgster van Yasmine Kherbache voorgesteld aan het partijbestuur.

Na het opstappen van Yasmine Kherbache als fractieleider en als voorzitter van de Antwerpse partijafdeling moest SP.A op zoek naar twee vervangers. Bemiddelaars Robert Voorhamme en Inga Verhaert zochten voor het fractieleiderschap iemand met ervaring, bij voorkeur een beroepspoliticus. In de Antwerpse gemeenteraad zijn dat vijf vrouwen: Yasmine Kherbache zelf en verder Monica De Coninck, Güler Turan, Maya Detiège en Kathleen Van Brempt. Uiteindelijk viel de keuze op deze laatste.

Jo Vermeulen wordt door de bemiddelaars voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Antwerpse afdeling. Vermeulen was eerder al voorzitter van de Borgerhoutse afdeling. Hij was ook Vlaams parlementslid en fractieleider voor SP.A in de Antwerpse gemeenteraad.

Als ondervoorzitter wordt het Ekerse districtsraadslid Elke Van Espen naar voor geschoven. Zij was tot nu toe secretaris in het dagelijks bestuur van de partijafdeling en nam na het ontslag van Kherbache de operationele leiding van de afdeling op zich.

De verkiezing van het dagelijks bestuur gebeurt half juni op een ledencongres.