Verkeersexperts halen Uplace-oplossing onderuit
Volgens onderzoekers van de UGent en de VUB wordt de impact van Uplace op het omliggende verkeer door de Vlaamse regering systematisch onderschat. Vilvoorde is van plan een bezwaarschrift in te dienen tegen het winkelcomplex.

'Het rapport waarop de Vlaamse regering haar beslissing over een nieuw ruimtelijk plan voor Uplace in grote mate baseerde, is een buitengewoon zwakke basis voor de inschatting van de mobiliteitsproblematiek.' Onderzoekers Dirk Lauwers, Kobe Boussauw en Ward Ronse wijzen er in De Standaard op dat de verkeerscijfers verouderd zijn en de inschattingen in de nota onduidelijk, onvolledig of verkeerd.

Zo gaat de studie ervan uit dat de files op de Brusselse Ring niet meer gegroeid zijn sinds 2007, terwijl de filezwaarte in werkelijkheid bijna is verdubbeld. De cijfers over het verkeer dat Uplace en andere activiteiten veroorzaken, zijn te laag of niet onderbouwd. Het aanbod aan openbaar vervoer is te beperkt.  Bovendien werd de studie niet onderworpen aan de gebruikelijke kwaliteitscontrole.

De Antea-studie ligt al even onder vuur. Volgens de Vilvoordse schepen voor Mobiliteit Francine De Prins (SP.A-Groen) legt dit nieuwe onderzoek ‘op een pijnlijke manier bloot dat de Vlaamse regering bijna moedwillig de mobiliteitseffecten van het winkelcomplex onderschat.’ De stad zal de resultaten aangrijpen om een bezwaarschrift tegen Uplace in te dienen.