Verkeersexperts halen de argumenten onderuit waarop de Vlaamse regering een oplossing voor Uplace baseerde. De studie lag eerder al onder vuur wegens vermeende belangenvermenging van het adviesbureau Antea Group.

De onderzoekers Dirk Lauwers, Kobe Boussauw en Ward Ronse, verbonden aan de UGent en de VUB, hebben in opdracht van de stad Vilvoorde de Antea-studie doorgelicht, een rapport waarop de Vlaamse regering ...