Extra werkingsmiddelen voor kansarme leerlingen mogelijk toch behouden
Minister van Onderwijs Hilde Crevits. Foto: BELGA

De extra werkingsmiddelen die scholen krijgen voor kansarme leerlingen blijven mogelijk toch behouden. Dat liet minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) verstaan in De Zevende Dag op Eén.

Scholen met kansarme leerlingen krijgen een financieel duwtje in de rug via hun werkingsmiddelen. Concreet gaat het om kinderen met een laagopgeleide moeder, kinderen die thuis geen Nederlands spreken of die uit een gezin met een laag inkomen komen. Vorig jaar besloot de nieuwe Vlaamse regering echter dat de werkingsmiddelen voor alle kinderen worden genivelleerd. Aan het geld voor de omkadering voor kwetsbare kinderen - waarmee extra leerkrachten worden betaald - wordt niet geraakt.

In het programma De Zevende Dag zei Onderwijsminister Crevits zondag dat de verdeling van de werkingsmiddelen momenteel wordt geëvalueerd. ‘Mijn voorganger Pascal Smet (SP.A) heeft een studie besteld om te bekijken of die middelen goed worden aangewend in de scholen, omdat we zien dat de ene school goede resultaten boekt met die extra werkingsmiddelen en de andere minder goede.’

Het regeerakkoord zegt volgens de minister niet dat de extra werkingsmiddelen moeten worden afgeschaft. ‘Het zegt dat er een evolutie moet zijn’, aldus Crevits. ‘Een logische situatie is dat elk kind gelijk is, maar als we zien dat via werkingsmiddelen kinderen extra kansen krijgen, dan zal er bij mij geen sprake van zijn dat die afgebouwd of afgeschaft worden.’

Ook voor Open VLD hoeven de werkingsmiddelen niet voor elke leerling gelijk te worden. ‘Voor onze fractie moet er zwaar wetenschappelijk bewijs komen dat ze niet werken, voor ze worden afgebouwd’, zei Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open VLD). N-VA vindt wel dat alleszins de criteria voor toewijzing van de middelen moeten worden aangepast. Taal is voor Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA)) een cruciale factor om mee te kunnen. ‘En met 400 euro extra op tafel te leggen leer je een leerling geen Nederlands’, stelde hij.

Elisabeth Meuleman (Groen) toonde zich tevreden met de houding van Crevits. ‘Ik ben blij om te zien dat de minister al wat geëvolueerd is, van een gelijke financiering voor elk kind naar een mogelijk behoud van de extra werkingsmiddelen. Maar het is aan u, als minister, om niets af te doen van de 100 miljoen die nu in de schaal ligt. Op werkingsmiddelen mag, tout court, niet worden bespaard.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig