Hierbij de integrale open brief van de vrijwilligers van B-Fast.

Open brief aan de bevoegde ministers, en aan alle Belgen

Als vrijwilligers van B-FAST willen we u via deze weg de juiste elementen aanreiken om een objectief oordeel te kunnen vormen over de werking en de inzet van het huidige B-FAST team.

In de eerste plaats willen we allemaal ons grootste respect uitdrukken voor de leden van het team dat in Nepal in een moeilijke en chaotische situatie het uiterste heeft gedaan om het beste van zichzelf te geven. 

Wij vragen voor onze vrijwillige inzet, vaak niet zonder risico, in schaarse verloftijd, met lange werkdagen en nachten in vreemde omstandigheden helemaal geen heldenstatus. Wij zijn immers fier om vanuit ons beroep en in naam van ons land, waar dan ook ter wereld noodlijdenden te kunnen helpen. Dat doen we als B-FAST'ers intussen sinds het jaar 2000.

In verband met de commotie over de missie naar Nepal kan gesteld worden dat de beslissing van het Planningscomité (met vertegenwoordigers van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie) door het hele B-FAST team (in Nepal en in België) gerespecteerd werd en naar best vermogen werd uitgevoerd. Het Planningscomité heeft in haar beslissing rekening gehouden met de concrete vraag vanuit het getroffen land en vanuit de coördinatie door de Verenigde Naties en de Europese Commissie. Dat wordt van een gouvernementele organisatie internationaal ook verwacht. 

Omdat wij het weekend van de aardbeving op oefening waren, stonden de teamleden paraat en kon in zeer korte tijd alles klaargemaakt worden voor vertrek. Dat verklaart waarom we wel vragen hadden bij de late beslissing én het late vertrek, alsook de keuze voor enkel een USAR-reddingsteam gezien B-FAST bij vorige missies steeds een veldhospitaal meenam. 

Het vervolg van het verhaal is – jammer genoeg vooral voor de getroffen Nepalese bevolking – genoegzaam bekend.

B-FAST maakt na elke opdracht een interne evaluatie, en als team willen we natuurlijk lessen trekken uit alles wat tijdens deze missie tegenviel. We hopen dat ook de overheid werk maakt van een snellere en accurate coördinatie voor de volgende internationale hulpvraag die aan België wordt gesteld. Deze evaluatie moet echter in alle rust, en vooral door de juiste experten worden verricht. 

Met tientallen missies op de teller sinds de oprichting kan B-FAST immers wel stellen dat het een internationaal gerespecteerde rol speelt. Bij de top van de WHO verwoordt men dit zo: "Wij kennen B-FAST als een betrouwbare partner, helemaal in de lijn van de "Foreign Medical Teams Initiative" politiek die trouwens zijn vruchten begint af te werpen". Dat wereldwijde initiatief om 'orde en kwaliteit te brengen in de chaos van medische rampen-hulpverlening' werd gestart na de aardbeving in Haiti in 2010, en de coördinator voor Volksgezondheid binnen B-FAST speelde hier een zeer belangrijke rol. Hij is trouwens medeauteur van het kwaliteitshandboek dat hieruit voortvloeide.

Dat we met B-FAST op internationale erkenning kunnen en mogen rekenen, vinden we een hele eer, en mag onder meer blijken uit volgende reactie van de leider van dit initiatief bij de WHO:

B-FASTs ability to deploy quickly to recent sudden onset disasters with vital medical support, and to comply with the WHO Foreign Medical Team standards has been excellent. We need more medical  teams worldwide that have the logistics support and processes in place to respond within hours to a disaster as the loss of life from preventable causes peak in the first hours, and decreases rapidly in the first three days, time matters. Experience from the ground here in Nepal shows we need more medical teams that can respond fast, and with the appropriate logistics support. My experience of the B-FAST team in Haiyan was just such a speedy response."  

Ook de wetenschappelijke wereld uitte reeds bewondering voor het B-FAST team in een artikel (Evidence Based zoals dat heet in het medische jargon) uit 2012, waaruit zwart op wit blijkt dat B-FAST het eerste internationale team was dat aan de slag ging in Haiti, en voornaam werk heeft verricht na de orkaan in de Filippijnen. Over de recente rol van B-FAST in de Ebola outbreak niets dan lof.

Bij het overlopen van de vele eerdere missies van B-FAST (zie overzicht, en www.b-fast.be) kunnen we alleen dankbaarheid en respect terugvinden.

Tot slot vinden wij het belangrijk te vermelden dat B-FAST mettertijd enorm heeft geïnvesteerd in de opleiding van al haar geledingen (verpleegkundigen, artsen, redder-bergers, hondenbegeleiders, apothekers, logistiekers, waterzuivering, leiding, …) voor al haar courante opdrachten (USAR redding, Veldhospitaal, waterzuivering,…). Dit zowel qua theorie als in de praktijk; en met het doel de internationale norm (accreditering) te bereiken die een echt kwaliteitslabel is. Geen enkel ander team in dit land kan dit voorleggen. Dat is ook waarom wij B-FAST'ers zijn, in hart en overtuiging.

Het is grotendeels de verdienste van Geert Gijs om dit team naar het huidige niveau te tillen, door er in de afgelopen 15 jaar dag en nacht voor te léven, door internationaal gerespecteerd te worden en inderdaad het medische deel van B-FAST met kordate hand te leiden. Het is onbegrijpelijk dat die waardering in eigen land in twijfel wordt getrokken. Een eerherstel lijkt ons dan ook gepast!

 

Wij hopen met het voorgaande meer duiding te hebben kunnen geven en beloven ons land en alle Belgen ook bij een volgende ramp met opgeheven hoofd te vertegenwoordigen, ten dienste van de getroffen bevolking, van wie finaal de waardering telt. 

Steeds tot uw en wereldwijde dienst,

Getekend door 161 B-FAST'ers tot op heden waaronder Johan Schots, Anne-Katrien Billiet, Annemie Vandevyver, Annick Labeeuw, Bartel Van de Walle, Benny Van Gansen, Carine Lauwaert, Christel Hendrickx, Dimitri De Fré, Dominique Rosseneu, Emmanuel Braem, Fleur Camfferman, Geert Van Iseghem, Jan Lambregt, Jan Van Breedam, Jeroen Langendries, Koenraad Schwagten, Kristoff Mortier, Kristy Zaman, Marijke Avonts, Nico Rooselaer, Paul Thielemans, Pierre Todorov, Sandy Vanwonterghem, Stef De Cruyenaere, Stijn Hermans, Tim Das, Tim Dewyn, Tom Staes, Yvan Somers, Gerlant van Berlaer, en nog 130 B-FAST'ers

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig