Spaarbanken betreuren arrest bankentaks
Foto: BELGA
Het Grondwettelijk Hof heeft donderdag het protest van zeven spaarbanken tegen een verhoging van de bankentaks grotendeels verworpen. Enkel de terugwerkende kracht ervan kan ook voor het Grondwettelijk Hof niet door de beugel, zo blijkt uit het arrest. De banken, die hoopten op een vernietiging van een in 2013 aangekondigde verhoging van de bankentaks, betreuren dat het Hof hen niet is gevolgd.

De zeven spaarbanken - Argenta, Axa, Bank van Breda, BKCP, Crelan, Delta Lloyd en VDK - waren begin vorig jaar naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Ze vonden dat de tariefverhogingen van de zogenoemde abonnementstaks, die berekend wordt op basis van de spaardeposito’s, de spaarbanken (die zich financieren met spaargeld) ‘disproportioneel benadelen’ ten opzichte van banken die zich financieren op de kapitaalmarkten.

Het Grondwettelijk Hof volgt die redenering niet. Volgens het hof heeft de wetgever ‘een ruime beoordelingsbevoegdheid’ bij het vaststellen van een belasting. Het wijst erop dat de taks voor alle kredietinstellingen identiek is. ‘Alhoewel de relatieve impact van die verhoging groter is voor de kredietinstellingen die zich voornamelijk financieren via depositowerving, kan niet worden volgehouden dat die taks onevenredig is met de vooropgestelde doelstellingen’, klinkt het.

Terugwerkende kracht taksverhoging

Het Grondwettelijk Hof volgt de spaarbanken wel in hun protest tegen de terugwerkende kracht van de taksverhoging. ‘Noch uit de parlementaire voorbereiding, noch uit de memorie van de ministerraad blijkt waarom het onontbeerlijk was om, voor het bereiken van die doelstellingen, aan de bestreden verhoging terugwerkende kracht te verlenen’, stelt het hof. Het vernietigt daarom die bepaling.

De banken zouden dus de hogere taksen die ze hebben betaald voor het jaar 2013, kunnen terugeisen. Volgens De Tijd was er bij eerdere schattingen sprake van 50 miljoen euro.

'Helaas'

'Helaas heeft het Grondwettelijk Hof om juridische redenen onze vraag naar een evenwichtige behandeling door de Belgische overheid niet gevolgd', stelt John Heller, de ceo van Argenta die optreedt in naam van de spaarbanken.

'We zijn ervan overtuigd dat de spaartegoeden te veel worden belast ten opzichte van de meer risicovolle bankactiviteiten, waardoor de spaar- en retailbanken de laatste jaren dus onredelijk werden getroffen', voegt Crelan-ceo Luc Versele toe. 'De spaar- en retailbanken hebben de crisis niet veroorzaakt, meer nog, ze zijn zonder overheidssteun overeind gebleven in de financiële storm. Het is dan ook niet rechtvaardig dat zij de dupe worden van die crisis.'

De spaarbanken richten zich nu tot de regering, die in het regeerakkoord een aanpassing van de bankenheffing heeft opgenomen. 'De spaarbanken rekenen erop dat nu op heel korte termijn een meer evenwichtige verdeling zal worden doorgevoerd', klinkt het.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig