Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer
Foto: (gf)
Ook in onze provincie werken steeds meer mensen in maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen. Bovendien kunnen steeds meer medewerkers aan de slag in reguliere bedrijven, via de zogenoemde ‘enclavewerking’. Een win-winsituatie voor alle partijen, klinkt het.

Sinds 1 april 2015 is het Vlaams Maatwerkdecreet van kracht. Dat maakt onder meer komaf met het onderscheid tussen beschutte en sociale werkplaatsen. Zij vallen nu beide onder de noemer ‘maatwerkbedrijven’. Het Maatwerkdecreet focust ook heel sterk op doorstroom, waarbij mensen die langdurig werkloos zijn of een arbeidsbeperking hebben, zo veel mogelijk in de ‘reguliere’ economie terechtkunnen. In die context moet je de ‘enclavewerking’ zien: mensen uit maatwerkbedrijven die – onder begeleiding – tewerkgesteld worden in een reguliere onderneming.

“Deze enclavewerking bestaat al enige tijd, maar start van het Maatwerkdecreet leek ons een goede gelegenheid om die nog eens in de verf te zetten”, zegt Tim Vannieuwenhuyse, algemeen directeur van het maatwerkbedrijf WAAK uit Kuurne en bestuurder van 4Werk, de West-Vlaamse federatie van de 28 maatwerkbedrijven. “Wij zijn helemaal gewonnen voor een van de kernpunten uit dat decreet, namelijk de doorstroom. De sector in onze provincie is er ook klaar voor. We merken bovendien steeds meer interesse van bedrijven, die in maatwerkbedrijven een betrouwbare en aanvullende partner zien.”

Goed voorbereiden

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen maakte deze week enkele cijfers bekend, waaruit blijkt dat in 2013 de sociale economie 12.559 mensen uit kansengroepen tewerkstelde (19,9% van de totale Vlaamse tewerkstelling). Dat is in dezelfde grootorde als de textiel- of voedingssector. Eén op de vier industriële ondernemingen uit de sterke West-Vlaamse clusters werkt vandaag samen met een van de 28 maatwerkbedrijven in onze provincie.

4Werk

“Het ‘enclaveconcept’ werkt zeer goed als aan een aantal voorwaarden is voldaan”, merkt Tim Vannieuwenhuyse op. “Zo moet de interne structuur van het bedrijf daarop voorzien worden. Van bij de start moet er binnen het reguliere bedrijf ook veel openheid en transparantie zijn naar de eigen medewerkers, zodat zij beseffen dat onze mensen geen bedreiging betekenen voor hun jobs. Samen met de klant bekijken we vooraf voor welke taken onze mensen kunnen ingeschakeld worden en wat zij aankunnen. De werknemers, in teams van minimaal vijf personen, worden ook voortdurend gecoacht door een begeleider. Structuur is heel belangrijk. Ik vergelijk onze mensen graag met dieselmotoren: ze zijn heel betrouwbaar maar moeten op gang kunnen komen.”

Steeds meer bedrijven staan open voor het enclave-idee, merkt 4Werk op. “Er zijn verschillende formules denkbaar: bij sommige klanten werken maatwerkmedewerkers elke week op maandag, er zijn bedrijven die op hen een beroep doen tijdens piekperiodes of op afroep. We zien dat de ‘enclavewerking’ zeer goed werkt in een heel diverse mix van kleine en grote bedrijven, sectoren en activiteiten. Meestal worden mensen uit maatwerkbedrijven ingeschakeld voor eenvoudige montage en verpakking.”

Iedereen wint erbij

Momenteel is 15% van de werknemers van de vier West-Vlaamse (vroegere) beschutte werkplaatsen extern aan de slag, goed voor 580 mensen. “Daarmee zitten we op het Vlaamse gemiddelde”, zegt Tim Vannieuwenhuyse. “In heel Vlaanderen worden 3.000 mensen uit de sociale economie ingeschakeld in enclaves. Het is realistisch om te streven naar een percentage van 30%.”

4Werk

De ‘enclavewerking’ is voor Tim Vannieuwenhuyse een ‘win-win-win-win’-verhaal. “Voor onze klant is er minder logistieke rompslomp aangezien we onze diensten op hun eigen werkvloer kunnen aanbieden. Reguliere bedrijven kunnen bovendien een beroep doen op extra gemotiveerde werkkrachten om pieken op te vangen. Medewerkers uit maatwerkbedrijven zijn trots dat ze extern, in een ‘gewoon’ bedrijf kunnen werken en zien dat als een promotie. En ook de maatschappij heeft er, in het kader van het hele inclusieverhaal, baat bij.”

Grote meerwaarde

In het distributiecentrum van de vrijetijdsketen Fun in Oostkamp werken sinds het najaar vijf mensen van het Brugse maatwerkbedrijf Arcotec, onder begeleiding van een coach. Supply chain manager Bart De Beuker spreekt van een erg positieve ervaring. “Ik heb zelf contact opgenomen met Arcotec om te zien wat er mogelijk was. We lieten de mensen wat taken uitvoeren om te zien wat haalbaar was, en hebben – net zoals we bij onze eigen medewerkers doen – de productiviteit en kwaliteit van het werk gemeten. De tests draaiden positief uit, zodat we uiteindelijk een langetermijnengagement met Arcotec zijn aangegaan.”

4Werk

De Arcotec-medewerkers helpen de seizoenschommelingen die eigen zijn aan de speelgoed- en vrijetijdssector opvangen. Mede daardoor zien de eigen werknemers hen zeker niet als een bedreiging. Meer zelfs: de integratie van deze mensen op de werkvloer wordt als een meerwaarde beschouwd. “Maar een goede voorbereiding, op alle vlakken, is dus cruciaal om dit te doen slagen. De feedback die je krijgt van de mensen uit het maatwerkbedrijf is hartverwarmend. Zij zijn trots dat ze in ons bedrijf kunnen werken”, besluit Bart De Beuker.

Meer info: 4werk.be

 

>