Tekort verpleegkundigen brengt patiënt in gevaar
Foto: david rozing
Veel ziekenhuizen hebben te weinig verpleegkundigen met de juiste kwalificatie op hun spoeddiensten of afdelingen intensieve zorg. In één op de vier klinieken die de Zorginspectie bezocht, leidt dat tot een ernstig risico voor de patiënt.

Ze zijn de ogen en oren van de artsen. Verpleegkundigen merken vaak als eersten op dat een patiënt niet goed reageert op medicatie of dat zijn toestand erop achteruitgaat. Maar op kritieke diensten als de spoed en intensieve zorg is de bestaffing van verpleegkundigen lang niet altijd in orde.

De Zorginspectie stelt in de helft van de klinieken die een spoeddienst en afdelingen intensieve zorg hebben, problemen vast met de verpleegkundige bestaffing of permanentie. Voor één op de vier klinieken plannen de inspecteurs om die reden zelfs een herinspectie.

Bij de inspectieverslagen die De Standaard heeft ingekeken en geanalyseerd, gaat het om de documenten die de Zorginspectie opmaakte na onaangekondigde bezoeken aan achttien campussen van algemene ziekenhuizen, waaronder zestien met spoeddienst en intensieve zorg. Deze inspectieronde is nog niet afgerond.

Geld voor verpleegkundigen

Walter Sermeus, professor aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven, hoopt dat de nieuwe ziekenhuisfinanciering waar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan werkt, het tekort aan verpleegkundigen oplost. ‘De overheid moet de ziekenhuizen het geld geven dat ze nodig hebben, ook voor de verpleegkundigen. Nu worden ze vaak als een kostenplaats gezien, terwijl verpleegkundigen een zeer belangrijke schakel zijn in de patiëntveiligheid.’

Precies drie jaar geleden verschenen de inspectieverslagen van de Vlaamse ziekenhuizen voor het eerst online. ‘De Standaard’ publiceerde de opgevraagde documenten in het kader van de reeks ‘Het Ziekenhuisrapport’. Voortaan zet de Zorginspectie de nieuwe inspectieverslagen van de ziekenhuizen zelf op haar website.