Steeds minder scholieren gebruiken cannabis
Foto: Belga

Uit een bevraging, waaraan bijna 19.000 scholieren uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant deelnamen, blijkt dat 86,6 pct nog nooit cannabis heeft gebruikt. Tien jaar geleden lag dat cijfer nog op 72,3 pct, meldt het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugsmisbruik (PISAD).

PISAD, gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen en 19 aangesloten steden en gemeenten uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, bevroeg in het eerste trimester van dit schooljaar 18.889 scholieren uit het secundair onderwijs.

Beginleeftijd rond 15 jaar

In die schriftelijk enquête gaf 86,6 pct van de jongeren aan nog nooit cannabis gebruikt te hebben. Van diegenen die dat wel deden, lag de gemiddelde beginleeftijd rond de 15 jaar. In 2003 verklaarde 72,3 pct van de jongeren nooit cannabis gebruikt te hebben en toen lag de beginleeftijd rond de 14 jaar.

PISAD zegt een accentverschuiving in haar preventie-activiteiten te leggen. ‘We gaan jongeren extra aanmoedigen om hun leeftijdsgenoten aan te spreken’, zegt directeur Dominique Roos (PISAD). ‘Uit de bevraging kwam heel duidelijk naar voor dat jongeren geen reactie van hun vrienden verwachten.’

Verder verklaarde 97,3 pct van de jongeren nooit andere illegale drugs gebruikt te hebben. Ook vinden jongeren het zinvol om vanaf het basisonderwijs (80 pct) aan drugspreventie te doen, net als in het secundair onderwijs (86 pct).

Ook alcoholgebruik daalt

Wat het alcoholgebruik betreft, stelde PISAD vast dat 51 pct van de jongeren onder de 16 nog nooit alcohol heeft gedronken, net als 13,1 pct van de zestienjarigen. Tien jaar geleden verklaarde 54,1 pct van de twaalfjarigen al alcohol gedronken te hebben.

Ook zegt PISAD dat het aantal jongeren daalt dat ooit tabak heeft gebruikt, maar de bevraging leerde wel dat de groep van 13 en 14-jarigen makkelijk aan tabak geraakt.

PISAD besluit dat de inspanningen van de scholen in hun alcohol- en drugbeleid en de bewustmakingscampagnes van de afgelopen jaren hun vruchten afwerpen, maar zegt niet op zijn lauweren te zullen rusten.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig