Meer vrijwilligers in de zorg
Foto: Pol De Wilde - Corelio

Het aantal vrijwilligers bij een erkende vrijwilligersorganisatie in de zorg is de afgelopen twee jaar gestegen met een kwart: van 17.370 vrijwilligers in 2012 tot 21.485 in 2014.

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) opvroeg. In alle provincies (uitgezonderd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) stijgt het aantal mensen dat zich vrijwillig inzet in een vereniging zoals het Rode Kruis Vlaanderen, Tele-Onthaal, de Vlaamse Alzheimerliga, palliatieve thuiszorg enz.

Ook het budget steeg. In 2014 ontvingen 133 vrijwilligersorganisaties in de zorg een subsidie voor een totaalbedrag van 1.490.000 euro. Dat is 21.000 euro meer dan het bedrag dat in 2013 werd uitbetaald.

Subsidies worden toegekend op basis van het ledenaantal. Elke organisatie die meer dan 20 leden telt krijgt een basissubsidie. Daarbovenop ontvangen ze en subsidiebedrag tussen de 25 euro (grote organisaties) en 30 euro (kleine organisaties) per vrijwilliger, afhankelijk van de grootte van hun organisatie.

De subsidies bedroegen in 2014 gemiddeld zowat 11.210 euro per organisatie. Organisaties met veel vrijwilligers krijgen aanzienlijk meer, zoals het Rode Kruis bijvoorbeeld. Dat ontving 82.926 euro in 2014.

Vera Jans: ‘We kunnen en willen vrijwilligers niet missen. Hun bijdrage aan de zorg is van onschatbare waarde, en voor vele mensen in een kwetsbare positie maken zij écht het verschil. De overheid heeft haar rol, en de vele professionele zorgverstrekkers natuurlijk ook, toch is er ook een belangrijke rol voor onze samenleving weggelegd. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbare partners.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig