Zoektocht naar radioactieve restanten in scholen
Foto: Photo News

Dat kerncentrales radioactief afval opleveren weet iedereen. Maar het zit ook op plekken waar we het veel minder verwachten: zoals in apotheken en zelfs in scholen.

Niras, de overheidsinstelling die instaat voor het beheer van dit soort afval, organiseert daarom een ophaalcampagne in augustus van dit jaar. 46 scholen hebben al toegezegd om deel te nemen aan de actie.

Het radioactief materiaal in scholen is vooral een erfenis uit lang vervlogen tijden, vertelt Jean-Pol Minon die aan de leiding staat van het Niras. Een tijd waarin men er niet echt bij stilstond om een les fysica aanschouwelijk te maken door een klompje uranium te tonen of de halveringstijd van radioactief materiaal te illustreren.

Niet dat deze materialen grote gevaren opleveren. Maar de tijden zijn veranderd, vertelt Minon. Vroeger was het geen probleem om radioactieve objecten in bezit te hebben. Nu mag dat enkel nog als je een vergunning hebt.

Lichtgevend

Minon pakte bij de bekendmaking van de ophaalcampagne zelfs uit met een straffe anekdote. Zo werd ooit een lichtgevende koord aangemeld bij Niras. Die had jarenlang in een slaapkamer gehangen, om in het donker het licht te kunnen aansteken. De reden waarom de koord oplichtte was omdat ze een radioactieve stof bevatte.