Kort&bondig

Ook retorische vragen verdienen een antwoord

Aan het einde van zijn opiniestuk stelt Walter Zinzen vanuit zijn terechte bezorgdheid over de behandeling van minderheden enkele retorische vragen die, zo gaat dat, als beantwoord beschouwd worden (DS ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen