Meer animo voor actie van onderuit

Klimaatzaak verdeelt milieubeweging

Ruim 8.500 Belgen dagvaarden de federale overheid en de drie gewesten omdat ze in gebreke blijven in hun klimaatbeleid. Maar is een juridische actie wel de beste weg? Zelfs binnen de milieubeweging is niet iedereen daarvan overtuigd.

Begin december 2014 kondigden 11 BV’s in de Gentse Vooruit aan dat ze een klimaatzaak tegen de Belgische overheden wilden aanspannen.
Begin december 2014 kondigden 11 BV’s in de Gentse Vooruit aan dat ze een klimaatzaak tegen de Belgische overheden wilden aanspannen. Fred Debrock

Het begon eind vorig jaar met elf Bekende Vlamingen. Zij verenigden zich in de vzw Klimaatzaak en stelden de Belgische overheden in gebreke op het vlak van hun klimaatbeleid. Vlaanderen, Wallonië ...