Negen slechte evaluaties op 19.000 federale ambtenaren

Het nieuwe evaluatiesysteem van de federale ambtenaren lijkt een maat voor niets. Amper 9 medewerkers op de 18.838 ambtenaren bij Financiën, oftewel 0,05 procent, kregen een negatieve evaluatie.

De vakbonden noemen het systeem ‘frustrerend en puur tijdverlies’. ‘Er werken meer mensen aan die evaluaties dan bij de dienst fraudebestrijding.’

Voormalig staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) maakte vorig jaar korte metten met de ‘vaste benoemingen’ voor federale ambtenaren. Een evaluatiesysteem, dat op 1 januari 2014 inging, moest maken dat rotte appels er sneller uit gaan en ambitieuze jongeren sneller promotie maken.

‘In de praktijk slaat het systeem echt op niets’, zegt Marc Nijs, ACV-vakbondssecretaris van de FOD Financiën. ‘Het is puur, plat tijdsverlies. Bazen kiezen massaal voor een voldoende omdat dat nu eenmaal veel gemakkelijker is.’

Ondanks het protest wil minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) het systeem nog een kans geven.