Het Antigifcentrum waarschuwt voor het gebruik van javel in combinatie met antikalkproducten bij het poetsen van badkamers en toiletten. Bij de combinatie van deze twee stoffen kan chloorgas vrijkomen, en dat is gevaarlijk. Bij het Antigifcentrum krijgen ze jaarlijks 220 oproepen binnen van mensen die op die manier ademhalingsproblemen krijgen. Specialisten vragen dat er duidelijke waarschuwingen komen op de betrokken producten.