Het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties beraadt zich zondagnamiddag over een gemeenschappelijke actie ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. ‘We sluiten een gezamenlijke oproep om fondsen in te zamelen zeker niet uit, maar eerst moeten de leden van het Consortium hun ‘assessment’ uitvoeren. We gaan niet over één nacht ijs, als we zo een beslissing nemen’, aldus Eric Todts, directeur en woordvoerder van het Consortium, aan Belga zondagmiddag.

‘De meeste van onze organisaties zijn op het terrein actief, of zijn bezig met zich naar het terrein te begeven. Zij maken eerst een assessment, een evaluatie en dan zullen we in functie van de noden beslissen, of we als Consortium een oproep doen. Intussen staat het de verschillende organisaties vrij om zelf al oproepen te lanceren naar hun achterban’, aldus Todts. In het Consortium zetelen Handicap International, Unicef België, Caritas International, Dokters van de Wereld, Oxfam Solidariteit en Plan België.

‘Het team van Oxfam in Nepal brengt momenteel de humanitaire noden in kaart’, aldus Pieter De Schepper, woordvoerder van Oxfam België. ‘Een ploeg technische experts staat klaar om per vliegtuig vanuit het Verenigd Koninkrijk te vertrekken met noodhulpvoorraden. Zij zullen ter plekke instaan voor zuiver water, sanitaire voorzieningen en voedselpakketten.’ Oxfam-Solidariteit bereidt het nodige voor om ook in België een fondsenwervingsactie te lanceren.

‘Unicef België opende zaterdag het rekeningnummer BE 31 0000 0000 5555, waarop giften kunnen gestort worden’, aldus Unicef-woordvoerder Philippe Henon.

‘De teams van Dokters van de Wereld die al in het land aanwezig waren, in Kathmandu en in Chautara, zijn gemobiliseerd om de Nepalezen te helpen. Ze krijgen sinds zondag versterking van een urgentieteam van een chirurg, twee dokters, een coördinator en een logistiek medewerker’, aldus Jelle Boone, communicatieverantwoordelijke van Dokters van de Wereld.