‘Het is nooit genoeg voor het VBO’
Pieter Timmermans vindt dat de lastenverschuiving moet leiden tot lagere loonkosten voor de bedrijven, niet tot hogere nettolonen. Foto: BELGA

Het pleidooi van werkgeversorganisatie VBO dat de opbrengst van de taxshift naar de bedrijven moet gaan, is de christelijke vakbond ACV in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Het is blijkbaar nooit genoeg voor een VBO dat altijd meer wil’, klinkt het zondag in een persbericht.

Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO) had zaterdag in De Tijd gezegd dat de lastenverschuiving moet leiden tot lagere loonkosten voor de bedrijven en niet tot hogere nettolonen. Dat gaat in tegen de regering-Michel, want die mikt in de eerste plaats op de verlaging van de personenbelasting, zodat werknemers netto meer overhouden. De redenering is dat de werkgevers al een indexsprong en een lastenverlaging van 1 miljard euro krijgen.

Maar volgens Timmermans is dat onvoldoende. ‘De regering-Michel heeft zich tot ambitie gesteld om de bijdragen die werkgevers voor de sociale zekerheid betalen te laten dalen van 33 naar 25 procent. Met de beloofde lastenverlagingen komt dat doel dichterbij, maar we halen het niet. Daarvoor ontbreekt nog zo’n 2,7 tot 3 miljard euro.’

‘Niemand is tegen het verhogen van de koopkracht. Maar is dat nu echt het meest dringende als we jobs willen creëren?’, aldus Timmermans.

‘Ongehoord’

Volgens ACV krijgen de werkgevers al een heleboel cadeaus (zoals indexsprong, lastenverlaging en loonkostsubsidies), ‘zonder dat daar enig engagement rond jobcreatie’ tegenover staat. ‘Als je met alle loonkostsubsidies rekening houdt, is de gemiddelde loonkloof met de buurlanden meer dan weggewerkt’, meent het ACV, dat het pleidooi van Timmermans dan ook ‘ongehoord’ vindt.

Voor de vakbond moet de opbrengst van de taxshift gaan naar het herstel van de koopkracht van werknemers en van wie een uitkering krijgt. ‘Alleen zo kan deze regering zich nog enigszins sociaal rehabiliteren’, klinkt het.