De grenzen aan onze exploitatie van de aarde

‘De planeet redt zichzelf wel. We moeten de mens redden’

Binnen welke grenzen kunnen we de aarde exploiteren zonder onze uitzonderlijk gunstige leefomstandigheden onherroepelijk uit balans te brengen? Wetenschappers proberen die ‘planetaire grenzen’ te definiëren. ‘We moeten vraag en aanbod weer in evenwicht brengen.’

Zo’n twaalfduizend jaar geleden gebeurde iets bijzonders op aarde. Na miljoenen jaren van turbulente klimaatschommelingen trad een toestand van rust in. Het klimaat stabiliseerde. Geologen spreken ...

Niet te missen