Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen GAS-boetes
Foto: BELGA

Het Grondwettelijk Hof heeft het beroep van de Kinderrechtencoalitie tegen de GAS-wet verworpen. De Kinderrechtencoalitie en enkele andere organisaties pleitten onder meer voor een optrekking van de minimumleeftijd van 14 jaar.

De uitspraak viel vandaag in de zaak tegen de GAS-wet, die werd aangespannen door de Kinderrechtencoalitie, het ACV en het ABVV en de Liga voor Mensenrechten in samenwerking met de Ligue des droits de l’hommes. Zij dienden eind 2013 bij het Grondwettelijk Hof elk afzonderlijk een verzoekschrift in om de wet rond Gemeentelijke Administratieve Sancties van 4 juni 2014 gedeeltelijk of volledig te laten vernietigen.

Dat onder meer de minimumleeftijd is verlaagd van 16 naar 14 jaar en de boetes kunnen oplopen tot maximaal 350 euro (voor minderjarigen is dat 175 euro) dankzij de nieuwe wet gaat volgens hen in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag.

Daarnaast noemde de Liga de wet een schending van de scheiding der machten: ‘De ambtenaar die de overtreding vaststelt, is rechter en partij tegelijk’, zei Caroline De Geest van de Liga voor Mensenrechten in een interview met deze krant. ‘Hij beslist op basis van een reglement dat zijn werkgever heeft uitgedacht wanneer iemand voor overlast zorgt en legt de straf op.’

Sneeuwballen gooien

In hun pleidooi haalde de Kinderrechtencoalitie de brief van een 14-jarige jongen aan, die tijdens een sneeuwballengevecht met zijn broer onbedoeld een agent raakte. Daarop kregen de jongens een GAS-boete, een uitnodiging voor een bemiddelingsgesprek en moesten ze het park verlaten.

Wildplassen of zwerfvuil op straat gooien, maar ook mensen doen schrikken of bloemen plukken: sommige gemeenten gaan zeer ver in het uitschrijven van de GAS-boetes. De Gemeentelijke Administratieve Sancties bestaan al sinds eind jaren negentig, maar door de wijzigingen aan de wet van de laatste jaren, is de aandacht fors gegroeid.