Alleen al binnen personenbelasting kan tax shift van 8,7 miljard euro
Foto: Archief
Binnen het systeem van de personenbelasting is een tax shift van 8,7 miljard euro mogelijk. Dat berekende de Antwerp Tax Academy onder leiding van de professoren Bruno Peeters en Gerlinde Verbist. Daarvoor moeten wel veel fiscale taboes op de schop.

In hun denk­oefening, op vraag van de FOD Financiën, worden de belastingtarieven fors gewijzigd, waardoor een veel groter deel van het inkomen belast wordt tegen 25 of 30 procent.

Bovendien wordt de belastingvrije som – het bedrag waarop geen belastingen moeten worden betaald – voor alleenstaanden opgetrokken. Dat wordt onder meer gecompenseerd door de werkelijke huurinkomsten te belasten. Die maatregel alleen al brengt 2 miljard euro op. Daarnaast worden roerende inkomsten niet langer belast tegen 25 procent, maar progressief.