Karaattaks vastgelegd op 0,55 procent van omzet
Foto: Photo News

In de toekomst zullen diamantairs belastingen betalen op 0,55 procent van hun omzet. Die concrete uitwerking van de ‘karaattaks’, die de federale regering goedkeurde tijdens de jongste begrotingscontrole, staat in het voorlopige wetsontwerp dat De Standaard kon inkijken.

De regering gaat dus niet langer de werkelijke en moeilijk te controleren winst van de diamantbedrijven belasten, maar een vast forfait.

Dat forfait weerspiegelt volgens de regering een ‘marktconform gemiddelde’ en betekent dat diamantairs tot drie keer meer belastingen zullen betalen, met minstens 50 miljoen euro aan extra inkomsten voor de schatkist.

Toch vragen fiscalisten zich af of Europa de 0,55 procentnorm niet zal veroordelen als een fiscaal gunstregime, dat neerkomt op illegale staatssteun aan de sector.