Vaker in de file op gewest- dan op snelwegen
Foto: jdv

Bij files denken we spontaan aan de autosnelweg. Maar ook op de gewestwegen in ons land is het vaak aanschuiven. Tijdens de spitsuren staat er evenveel file als op de snelwegen, maar tijdens de daluren neemt de drukte er minder snel af. Dat staat vandaag te lezen in De Standaard.

Be-Mobile, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in verkeersdata, heeft voor De Standaard voor het eerst de files op de gewestwegen in cijfers gevat. En wat blijkt: ook daar zijn vertragingen dagelijkse kost.

Volgens Be-Mobile is er sprake van een vertraging als een voertuig er niet in slaagt 60 procent van de maximale snelheid te halen. Op het onderliggende wegennet in Vlaanderen en Brussel, dat in totaal bijna 26.000 kilometer beslaat, staat er zo tijdens de piek van de ochtendspits 3.350 kilometer file. ’s Avonds valt dat iets beter mee met 2.937 kilometer.

Volgens dezelfde meetmethode staat er op de 1.827 kilometer aan snelwegen tijdens de ochtendpiek 241 kilometer file, op het hoogtepunt ’s avonds valt dat terug tot 169 kilometer. Die files – vertraagd verkeer over een tiental procent van de totale oppervlakte – zijn dus vergelijkbaar met die op de gewestwegen.

Eens de spitsuren voorbij zijn, gaat het verkeer relatief vlot op de snelwegen. Maar op de gewestwegen blijft de drukte wel groter. ‘Al die files zijn natuurlijk heel lokaal en verspreid’, zegt Steven Logghe, de Chief Traffic van Be-Mobile. ‘Dat komt omdat dat onderliggende net veel functies heeft. Er zijn kruispunten, verkeerslichten, opritten van woningen en parkeerterreinen van kantoren en winkels. De kans op conflicten is veel groter.’

Uit de cijfers blijkt dat de verzadiging op de snelwegen, en dan vooral rond de grote steden, een duidelijk effect heeft op het omliggende wegennet. Het grootste probleempunt in Vlaanderen is de A12 tussen Boom en Wilrijk, waar het verkeer 92 procent van de tijd vertraagt.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zet in op combimobiliteit om de filedruk te verminderen, en belooft ook gebruik te maken van technologie om het verkeer beter te sturen.