Hervorming van preventie verdeelt de geesten

Waarom is de hervorming nodig?

De hervorming van de tariefregels rond preventie op het werk vloeit voor uit het eenheidsstatuut. Het bestaande tariefonderscheid tussen bedienden en arbeiders moet verdwijnen ...

Niet te missen