EU in spoed bijeen na scheepsramp
Hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini. Foto: belga

De Europese politici reageren geschokt op de ramp met de vluchtelingenboot op de Middellandse Zee en plannen een spoedzitting. 'Dit is onaanvaardbaar voor een Unie die gebouwd is op de principes van solidariteit, respect voor de mensenrechten en waardigheid voor allen', zegt hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini.

Uit de verschillende mededelingen die de Europese beleidsmakers zondag verspreiden, spreekt een 'sense of urgency'. 'We hebben al te vaak 'nooit meer' gezegd. Nu is het moment gekomen voor de Europese Unie om deze tragedies zonder uitstel aan te pakken', zegt Mogherini.

Maandag komen de 28 Europese buitenlandministers bijeen in Luxemburg en de hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid heeft 'migratie' alvast aan de agenda toegevoegd. 'Ik zal een aantal voorstellen presenteren omtrent Libië, een van de belangrijkste routes voor de illegale trafiek van migranten', kondigt Mogherini aan.

De Commissie zegt dat de Europese respons op de drama's in de Middellandse Zee 'fors' moet zijn. 'Dit zijn mensenlevens die op het spel staan en de hele Europese Unie heeft de morele en humanitaire plicht om te handelen.' Er is nood aan 'onmiddellijke actie om verder verlies aan mensenlevens te voorkomen' en aan een uitgebreide aanpak om migratie beter te managen, luidt het.

Strategie

Midden mei stelt de Commissie haar nieuwe migratiestrategie voor. Omdat deze voor een groot deel zal bestaan uit een versterkte samenwerking met de herkomst- en transitlanden van buiten de EU, zal een gemeenschappelijke vergadering van de Europese ministers van Binnenlandse en van Buitenlandse Zaken worden georganiseerd.

De Europese liberalen, bij monde van de Belgische Europarlementsleden Gérard Deprez en Louis Michel, vragen alvast de creatie van een uitgebreide zoek- en reddingsmissie. De EU-lidstaten moeten meer legale migratiekanalen creëren en een gecentraliseerd Europees systeem voor de behandeling van asielaanvragen opzetten, vinden ze ook.

Volgens Deprez en Michel stierven dit jaar al 1.600 migranten tijdens hun overtocht op de Middellandse Zee en komt het triest jaarrecord van 2014 (4.000 doden) in zicht. 'Sinds 2000 stierven al meer dan 22.000 mensen op zee, aan de poorten van Europa.'