De biobestedingen van de Belgen groeiden vorig jaar met 435 miljoen euro (+3,8 procent), terwijl de totale uitgaven voor voeding met 0,8 procent daalden. De Vlamingen gaven 212 miljoen (+3,5 procent) uit. Dat blijkt uit het biorapport van het Departement Landbouw en Visserij, dat elk jaar een stand van zaken geeft van de biolandbouw in Vlaanderen.

‘De stijging bij bio wordt vooral verklaard door een hogere besteding per winkelbezoek. Het aantal biokopers blijft stabiel. Ook de gemiddelde aankoopfrequentie voor bio stagneert rond de 15 keer op jaarbasis terwijl dit voor de gangbare producten daalt’, klinkt het.

Het totale marktaandeel voor biovoeding bedroeg vorig jaar 1,8 procent. Het sterkst groeiende segment was biozuivel met 11 procent marktaandeel. Biologische vleesvervangers (22 procent) hadden het grootste marktaandeel, terwijl de biovleeswaren met 0,7 procent onderaan bengelen. De klassieke supermarkt blijft het grootste distributiekanaal met een aandeel van 45,3 procent, maar de buurtsupermarkt en ‘hard discount’ winnen terrein.


Besteding biologische voeding en dranken per categorie in België, in euro per capita, 2008-2014. (Bron: GfK PanelServices Benelux)

Toename biobedrijven

Uit het rapport blijkt echter ook dat het biolandbouwareaal in Vlaanderen vorig jaar met 0,5 procent daalde tot 5.042 hectare, terwijl het aantal biologische bedrijven toenam met 7 procent tot 343. ‘Toegang tot grond is voor de biologische landbouw een belemmering voor verdere groei onder meer door de hoge grondprijzen in Vlaanderen’, aldus Landbouw en Visserij. De gemiddelde bedrijfsgrootte van een biobedrijf was vorig jaar 14,7 hectare tegenover 25 hectare in de gangbare landbouw.

Bijna de helft (48,5 procent) van het gecertificeerd areaal bestaat uit grasland, boomkweek en areaal onder natuurbeheer, gevolgd door bodembedekkers (17 procent), akkerbouwgewassen (14 procent), aardappelen, groenten en kruiden (11 procent) en fruitteelten (9,5 procent). 120 Vlaamse biobedrijven houden dieren op hun bedrijf, vorig jaar in totaal 375.373 stuks.