Wordt kraken binnenkort strafbaar?
Foto: Photo News

Een strengere aanpak van kraken is in de maak. Federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon pleegt daarover binnenkort overleg met zijn collega van Justitie, Koen Geens.

Het kraken van woningen bevindt zich in ons land in een juridisch grijze zone. Naar de letter van de wet is het kraken zelf niet strafbaar. Via een procedure voor de vrederechter kan de eigenaar van het pand wel proberen om de uitzetting te eisen, al blijkt dat vaak omslachtig te zijn. Federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil nu duidelijkheid scheppen.

Meer specifiek denkt hij aan een aanpassing van het artikel 439 van het Strafwetboek over huisvredebreuk. Jambon ziet wel wat in het opnemen van een specifieke strafbaarstelling voor krakers. ‘Daardoor zullen de eigenaars, de lokale overheden en de politie de nodige juridische armslag hebben om op te treden tegen dergelijke ernstige inbreuken.’ Zijn kabinet zal daarover binnenkort samenzitten met de collega’s van Justitie. Ook de richtlijnen voor domicilie­controles en het verlenen van hulp bij kraken zullen aan bod komen.