Koning Albert heeft de laatste functie die hij nog uitoefende na z'n troonswisseling doorgegeven aan z'n dochter, prinses Astrid. Zij is nu de nieuwe erevoorzitter van het Prins Albertfonds. Dat fonds organiseert buitenlandse stages voor jonge Belgische ondernemers. Koning Albert en prinses Astrid nog eens samen op een officiële activiteit; het is een zeldzaamheid.