Beoordeel elk vak op zijn eigen waarde

Programmeren, oké, maar ook zwemmen en Latijn

Digitale geletterdheid is onontbeerlijk in een modern leerplan, schrijft Kristoffel Demoen. Maar dat mag niet ten koste gaan van de minder ‘harde’ vakken. Want die menswetenschappen vormen ons als mens en mogen dus niet ondergesneeuwd geraken in het debat over de eindtermen.

Latijn leert je omgaan met niet-exacte gegevens, waar je moet interpreteren.
Latijn leert je omgaan met niet-exacte gegevens, waar je moet interpreteren. Jimmy Kets

Deze week was ik als extern jurylid te gast op een openbaar examen retorica. Zesdejaars Latijn hielden elk een toespraak in het auditorium van het stadhuis, voor een publiek van medeleerlingen en sympathisanten ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen