De Vlaamse begroting gaat dit jaar voor bijna 550 miljoen in het rood. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois op een persconferentie aangekondigd. In 2017 wil de Vlaamse regering opnieuw een begrotingsevenwicht voorleggen.

Vlaamse minister-president Bourgeois zei dat zijn regering het beter doet dan het advies van de Hoge Raad van Financiën heeft voorgesteld. Die maakte duidelijk dat Vlaanderen 765 miljoen in het rood mocht gaan. In 2018 was pas een evenwicht nodig.

'Ondanks de moeilijke situatie doen we het beter', zei Bourgeois. 'We herleiden het tekort tot 550 miljoen euro. En in 2017 moet er pas een evenwicht zijn in plaats van 2018.' Dat is dus zo'n 200 miljoen beter dan de Hoge Raad opgelegd had. 

De minister-president wees erop dat zonder de Europese eis om de PPS-constructies mee in de begroting op te nemen het tekort op 100 miljoen euro zou uitkomen. 'Kasmatig zitten we met een tekort van 100 miljoen euro', klonk het.

'Moeilijke omstandigheden'

Een aantal factoren maakten dat de Vlaamse regering op zoek moest naar 880 miljoen euro voor een evenwicht, zoals de lage inflatie en economische groei. Ook de 400 miljoen euro van het federale niveau die Vlaanderen misliep door de nieuwe financieringswet bemoeilijkte de begrotingscontrole, terwijl in de begroting al een besparing van 1,15 miljard euro was ingeschreven. 

'We zijn afgestapt van het begrotingsevenwicht. De omstandigheden hebben ons tot een tekort gedwongen', verklaarde vice-minister-president Hilde Crevits (CD&V). 'Die keuze wordt door iedereen gedeeld. Er is geen armworstelpartij aan voorafgegaan.'

Door een combinatie van eenmalige maatregelen (149,5 miljoen euro), structurele maatregelen (125,5 miljoen euro) en hogere inkomsten door aanpassingen van de schenkingsrechten (56,8 miljoen) - samen goed 331 miljoen - wordt het totale tekort teruggedrongen tot zo'n 550 miljoen.

Zo worden subsidies voor rioleringen doorgeschoven naar Aquafin. Een grote sliboperatie in rivieren wordt uitgesteld. En ook bij de inkomsten wordt naar geld gezocht. Zo worden de schenkingsrechten drastisch verlaagd. Dat moet 56 miljoen extra inkomsten opleveren. Bij de eenmalige ingrepen zit onder meer de verkoop van gebouwen en gronden die de Vlaamse regering naar eigen zeggen niet gebruikt.