Vijf procent Belgen slachtoffer van huiselijk geweld
Foto: ss

Vijf procent van de Belgen was al het slachtoffer van huiselijk geweld. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Uit diezelfde rondvraag blijkt dat we minder roken in huis maar dat onze kennis over de overdracht van hiv en aids erop achteruitgaat. Het WIV heeft donderdag het rapport “leefomgeving” en “preventie”, het vierde en vijfde luik, gepubliceerd.

Het WIV peilde op vraag van de federale en gewestelijke Gezondheidsministers in 2013 naar de gezondheidsbevindingen bij 11.000 burgers.

Het vierde rapport onderzocht de gevolgen van de leefomgeving op de lichamelijke en geestelijk gezondheid. Een kwart van de mensen gaf aan dat ze met minstens een ernstig probleem in hun woonomgeving kampen. Het gaat dan meestal om geur-, lawaai- of verkeershinder. Niet verwonderlijk zijn het vooral mensen in stedelijk gebied die meer over deze problemen klagen dan in halfstedelijk of landelijk gebied.

Een meer direct gevolg op de gezondheid is huiselijk geweld. Vijf procent van de ondervraagden was hier reeds het slachtoffer van. Dit cijfer ligt hoger dan de drie procent in 2004. Volgens Stefaan Demarest, projectleider van de Gezondheidsenquête, is het cijfer meer dan waarschijnlijk een onderschatting, omdat niet iedereen huiselijk geweld meldt, al is het thema meer bespreekbaar geworden. “De oorzaak voor de stijging van het huiselijk geweld is tweeërlei: of er zijn effectief meer daden van huiselijk geweld, of mensen communiceren er meer over omdat ze mondiger zijn geworden door de vele sensibiliseringscampagnes”, zegt Demarest.

Met het rookgedrag van de Belg is het beter gesteld. In 23 procent van de huishoudens wordt nog binnen gerookt, maar dat ligt al een pak lager dan 31 procent in 2004 en 27 procent in 2008.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in