Rechter beschouwt ex-Ford-arbeiders als bedienden
Foto: Photo: Tom Palmaers

De arbeidsrechtbank in Tongeren heeft een uitspraak gedaan in de eerste vier dossiers die ex-Ford-arbeiders tegen hun voormalige werkgever hadden aangespannen. Zij zouden jarenlang bediendewerk verricht hebben zonder daar als dusdanig voor vergoed te worden. De rechter heeft hen nu gelijk gegeven.

‘Een belangrijk signaal, waar we heel blij mee zijn’, aldus Johan Lamers van de christelijke bediendebond.

In totaal hebben er bijna 170 voormalige Ford-arbeiders een dossier ingediend bij de rechtbank omdat ze in feite bediendewerk deden, maar niet van dezelfde voordelen konden genieten als de collega’s die wel officieel in dat statuut zaten. Samen eisen ze ongeveer 75 miljoen euro van Ford als achterstallig loon, bijkomende pensioenverzekering, enzovoort.

De arbeidsrechtbank in Tongeren heeft nu een uitspraak gedaan over de eerste vier dossiers. ‘De rechtbank volgt ons volledig en stelt dat deze mensen daadwerkelijk als bedienden moeten beschouwd worden’, zegt Johan Lamers (LBC-NVK). ‘Dat is een heel belangrijke uitspraak. We gaan nu de verdere motivering bekijken in het dossier en daarna kan gestart worden met het bepalen van de bedragen die moeten toegekend worden. Voor elk geval apart moet er immers beslist worden hoe lang de periode geldt dat deze mensen in een ander statuut moesten werken en op welke compensatie ze recht hebben. Dit kan nog een tijdje aanslepen.’

Van de andere 166 dossiers zijn inmiddels ook al de volgende zaken gepleit. ‘Elk geval moet apart bekeken worden’, aldus Lamers. ‘De zittingen zijn nog tot in 2016 gepland, wanneer de laatsten aan bod komen. Ook voor hen is deze uitspraak alvast een stap in de goede richting.’