Infrabel boekt meer operationele winst
Foto: BELGA

Spoornetbeheerder Infrabel heeft vorig jaar ruim vier keer meer operationele winst geboekt dan in 2013. Het globale resultaat is wel negatief.

De zogenaamde ebitda, dat is het brutoresultaat uit de bedrijfsactiviteiten, bedroeg in 2014 in totaal 121 miljoen euro. In 2013 was dat 29 miljoen euro, zo meldt het bedrijf dinsdag.

De spoornetbeheerder stelt erop dat de operationele winst het resultaat is van een ‘efficiënt en voorzichtig beheer’ en dat het financieel evenwicht een strategisch doel is.

Het globaal bedrijfsresultaat (EBT), na aftrek van financiële lasten en provisies, daalt wel onder het nulpunt, tot -3,7 miljoen euro, tegenover 7,2 miljoen euro het jaar voordien.

Voorts klinkt het dat de opbrengsten uit infrastructuurvergoedingen gehandhaafd bleven op 677 miljoen euro, ondanks de aanhoudende mindere conjunctuur voor het vrachtvervoer per spoor. De totale opbrengst komt uit op 1,58 miljard euro.

Het bedrijf investeerde 1,073 miljard euro in spoorinfrastructuur: onder meer in nieuwe veiligheidssystemen, capaciteitsbehoud en -uitbreiding (bijvoorbeeld de Liefkenshoekspoorverbinding) en het Gewestelijk Expresnet, kortweg GEN (130,4 miljoen euro).

Infrabel wijst ook op de besparingen die de regering oplegt, “een belangrijke bijkomende uitdaging voor de volgende jaren”. Het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 “zal hierbij bijgesteld moeten worden om rekening te houden met de gevraagde begrotingsinspanningen”.

Tot slot nog de statistieken: Infrabel noteerde in 2014 1,58 miljoen effectieve rijpaden en gemiddeld 4.325 treinen per dag (waarvan 3.959 voor passagierstreinen). Het personeelsbestand bleef nagenoeg constant op 12.045 voltijdse eenheden eind 2014.