Scherpe kritiek op begrotingscontrole: ‘N-VA-regering van Michel volhardt in boosheid’
Foto: BELGA

Vlak na de voorstelling van de begrotingscontrole lopen de eerste reacties van verschillende politieke partijen binnen. En die zijn niet altijd even mals. PS, SP.A en Groen spreken over ‘gemiste kansen’ en ‘opnieuw voordelen voor de superrijken’. Ook Horeca Vlaanderen reageert ontgoocheld.

Volgens Ecolo-Groen zijn de uitkomsten van de federale begrotingscontrole één grote teleurstelling. De federale regering beslist een aantal zaken maar tot een bijsturing van het beleid komt het niet. ‘Deze regering heeft het signaal van Hart Boven Hard duidelijk nog niet begrepen. De N-VA-regering van Michel volhardt in de boosheid. Het sociaal onevenwicht wordt niet hersteld. Het leefmilieu blijft het kind van de rekening’, klinkt het in een mededeling van de groenen.

Het is een goede zaak dat een aantal departementen zoals justitie een beetje zuurstof krijgen. Maar het sociale onevenwicht blijft problematisch. ‘Ook na deze begrotingscontrole blijft de begrotingsinspanning afgewenteld worden op de gezinnen, werkende mensen en mensen die het al moeilijk hebben’, zegt Kristof Calvo (Groen).

Ecolo-Groen blijft hameren op de noodzaak van een tax shift. ‘De beperkte meeropbrengst inzake strijd tegen fiscale fraude is ruim onvoldoende. Zonder een fiscale hervorming gaan we er niet geraken. Nog dit voorjaar moet een uitgesproken verschuiving op tafel komen: lagere lasten op arbeid, een verschuiving richting de grootste vermogens en vervuiling’, besluit Calvo.

PS: ‘Inspanningen die aan fraudeurs en rijken gevraagd worden, zijn anekdotisch’

Oppositiepartij PS meent dat de federale regering met enkele maatregelen ‘wil laten geloven dat ze een onrechtvaardige begroting corrigeert’. Er is ‘bijna geen enkele sociale maatregel voorzien en de inspanningen die aan de fraudeurs en de rijken gevraagd worden, zijn anekdotisch’.

Volgens de PS gaat de federale regering - ondanks de eerdere verklaringen van MR-voorzitter Olivier Chastel - 100 miljoen euro extra besparen in de sociale zekerheid.

‘De regering-Di Rupo is op drie jaar bijna twee miljard euro gaan halen bij de fraudeurs; deze regering haalt nauwelijks een kwart van die inspanning op vijf jaar. De Kaaimantaks en de bijdrage van de diamantairs zijn maar schermen om de besparingsmaatregelen van de regering te verbergen. Ze zijn maar goed voor een paar percentjes van de totale inspanning’, klinkt het in een mededeling van de PS.

Horeca Vlaanderen: ‘Geen oplossing voor het basisprobleem van onze sector’

Ook Horeca Vlaanderen reageert ontgoocheld op het nieuwe horecaplan dat de regering maandag voorstelt. ‘Het akkoord voorziet nog steeds geen oplossing voor het basisprobleem van onze sector, namelijk de lasten op arbeid voor het vaste personeel’, zegt afgevaardigd bestuurder Danny van Assche. 'En over de kostprijs van de overuren is men niet duidelijk.'

‘Wat we nodig hebben is een lastenverlaging op de eerste achtendertig uur en een regeling om voldoende extra uren te mogen werken aan een tarief dat interessant is voor de werknemer en betaalbaar voor de werkgever. De voorbije maanden lanceerden diverse politici voorstellen om de lasten op arbeid voor het vaste personeel te verlagen. We moeten nu concluderen dat daar te weinig mee is gebeurd’, zegt Danny Van Assche.