De federale regering heeft zondagnacht haar begrotingscontrole afgerond. Het speerpunt van de saneringsoefening is het creëren van jobs en het stimuleren van investeringen. 'We geloven in het potentieel van het ondernemerschap', zegt vicepremier Alexander De Croo.

De regeringstop raakte het maandagochtend vroeg eens over de bijsturingen om de begroting voor 2015 op de rails te houden. ‘We hebben constructief gewerkt, in de grootste discretie en in één weekend, wat een record is’, stelde premier Michel en begrotingsminister Hervé Jamar. De regering heeft ruim 600 miljoen euro gevonden om de begroting op koers te houden. Nog eens 600 miljoen euro zou naar het voeren van beleid gaan.

Tijdens een persconferentie maandagnamiddag benadrukte premier Charles Michel dat de begrotingscontrole de Europese engagementen respecteert en er tegelijkertijd in is geslaagd om de fundamentele elementen van de regering te versterken. 'Missie volbracht', zei de premier opgelucht bij het begin van de conferentie. 

Michel kondigde aan dat de federale regering in totaal 230 miljoen euro heeft gevonden, die vooral voortvloeit uit de verhoogde strijd tegen fiscale fraude en sociale fraude. Daarnaast wordt de kaaimantaks vervroegd ingevoerd (wat 50 miljoen euro moet opleveren).

750 miljoen euro minder voor regio's

Tegelijkertijd maakt de federale regering, die volgens Didier Reynders (MR) de financieringswet heeft toegepast, 750 miljoen euro minder vrij voor de regio's. 'We hebben berekeningen gemaakt en die wet toegepast', aldus Reynders. 'Enerzijds ontkrachten we daarmee de theorie dat een N-VA-minister van Financiën ervoor zorgt dat de federale regering wordt benadeeld ten opzichte van de regio's. Anderzijds respecteren we onze budgetaire verplichtingen.' 

MR-voorzitter Olivier Chastel liet eerder maandag al weten dat de regering niet aan de btw en de accijnzen raakt. 

De Croo: 'We willen vooral investeringen stimuleren en jobs creëren'

De regering maakt in de saneringsoefening van jobcreatie een speerpunt. Met verschillende maatregelen willen ze de jobmotor in België weer aanzwengelen.

Ten eerste richten ze zich op ingroeibanen, jobs voor jongeren. 'Binnenkort gaan de sectorale onderhandeling van start en het is de bedoeling om de budgetten zwaar te heroriënteren naar de aanwerving van jongeren', zegt Kris Peeters (CD&V), federaal minister van Werk.

Ook de e-commerce moet meer ademruimte krijgen. 'Er zijn veel mogelijkheden om die sector te dynamiseren, maar dan moeten we aanpassingen doen aan nachtarbeid', zegt Peeters. 'We willen nog voor de zomer met de sociale partners tot een akkoord komen, zodat ook de jobcreatie daar mogelijk wordt gemaakt. Ten slotte willen we ook het werken in de horeca stimuleren. Flexibiliteit is noodzakelijk in die sector.'

Vicepremier Alexander De Croo bevestigt het belang van jobcreatie. Hierbij wordt vooral gekeken naar start-ups. 'Met de Tax Shelter kunnen beginnende bedrijven hun investeringen tot 45% aftrekken van de personenbelasting. We willen de startende KMO's ook stimuleren om vlug personeel te rekruteren. Ze kunnen 20% van de bedrijfsvoorheffing niet doorstorten als ze binnen de vier jaar personeel aanwerven.'

Aangepast besparingsritme in justitie

Bij justitie staan er ook belangrijke veranderingen op til. Er wordt dan ook sterk geïnvesteerd in die sector. 'Zo kunnen we een meer aangepast besparingsritme volgen', zegt minister Koen Geens (CD&V). 'We kunnen nu veel investeren in het personeel en een efficiënte wetgeving maken, zodat we dan later meer kunnen besparen.'

Verschillende projecten moeten enkele pijnpunten in ons land uit de wereld helpen. 'We moeten investeren in de vleugels voor geradicaliseerde gevangenen. Ook de staatsveiligheid en de veiligheid in de justitiepaleizen moet versterkt worden. Ten slotte investeren we nog in cyberveiligheid', besloot Geens.