UGent ontkent angstklimaat: 'Wij doen er net iets aan'
Foto: Lisa Van Damme; LVD

De UGent doet te weinig voor het welzijn van haar personeel en burn-outs, vriendjespolitiek, pesterijen en angst vormen een groot probleem. Dat berichtte het Gentse studentenblad Schamper. De Gentse rector Anne De Paepe stelde op een persconferentie aan dat er actieplannen voor het psychosociaal welzijn van het personeel zijn en net daardoor de meldingen boven water komen.

Dat veel personeelsleden van de UGent met contracten van bepaalde duur werken, zorgt ervoor dat velen minder geneigd zijn problemen aan te kaarten bij de ombudsdiensten of bij de vertrouwenspersoon, schrijft de redactie van Schamper.

Het blad laat tegelijk arbeidsgeneesheer Paul De Pauw aan het woord, die jaarlijks honderden werknemers van alle geledingen ontvangt en het bestaan van een angstklimaat onder de werknemers bevestigt. Ook citeert het studentenblad enkele (oud-)werknemers die anoniem getuigen hoe leidinggevenden hen koeioneerden en uiteindelijk de deur wezen of richting pensioen duwden.

Sara Drieghe, die in 2011 aangesteld werd als vertrouwenspersoon binnen de UGent, ontving volgens Schamper vorig jaar 120 nieuwe meldingen. ‘In haar recentste jaarverslag (2014) citeert Drieghe de meest voorkomende gemelde problemen: pesterijen in de vorm van verbale agressie, psychisch geweld, conflicten, psychosociale belasting en burn-outs.’

De Paepe: 'Meldingen zijn geen klachten'

Rector De Paepe benadrukte op een persconferentie dat de UGent wel degelijk aandacht heeft voor het welbehagen van haar personeel, en in het kader daarvan actieplannen voor het psychosociaal welzijn heeft opgestart, onder andere rond stresspreventie en grensoverschrijdend gedrag.

Het is net in het kader van die actieplannen dat er meldingen zijn binnengekomen, bevestigt de universiteit, maar daarom gaat het niet om klachten. De meldingen gingen de laatste jaren licht in stijgende lijn maar dat zou vooral te wijten zijn aan de hogescholen die zich aansloten.

De Paepe ontkende verder dat er sprake was van een angstklimaat bij het personeel. De universiteit probeert volgens haar integendeel net iets aan de meldingen te doen. 

Pensioenen

De Paepe kwam verder nog kort terug op de uitspraak van de rechter die stelde dat de UGent medewerkers met een tijdelijk contract een aanvullend pensioen had ontzegd. 'We zoeken naar een oplossing, in samenwerking met de vakbonden. Het wordt echter moeilijk om aan iedereen dezelfde riante vergoeding te bieden.'