Begrotingscontrole ver weg van de schijnwerpers
Foto: Photo News

De federale regeringstop heeft het voorbije weekend voortgewerkt aan de begrotingscontrole, maar deed dat in de luwte. Behalve dat er zaterdag tot omstreeks middernacht werd vergaderd en de regeringsleden zondag opnieuw bijeen kwamen, lekte maar weinig informatie uit.

Bedoeling van de federale regering is de werkzaamheden voor Pasen af te ronden. Volgens een verslag van het Monitoringcomité moet de ploeg-Michel op zoek naar 1,2 miljard euro om de begroting op sporen te houden. Het Planbureau stelde intussen de economische vooruitzichten bij van 1 naar 1,2 procent groei dit jaar.

Vrijdag kwam daar het rapport van de Hoge Raad voor Financiën bij. Dat kan goed nieuws betekenen voor de federale regering. In tegenstelling tot het Monitoringcomité baseert de Hoge Raad zich op gegevens van het Planbureau en werkt de Raad op middellange termijn.

In het traject voor Entiteit I (de federale overheid en de sociale zekerheid) om tegen 2018 opnieuw met een begrotingsevenwicht aan te knopen, schuift de instantie in 2015, 2016 en 2017 een verbetering van het structureel saldo met 0,6 procent naar voren. De helft daarvan zou dit jaar al worden opgevangen door een daling van de intrestlasten als gevolg van de lage interestvoert, legt een goede bron uit.

Daardoor circuleren sinds eind vorige week bedragen van om en bij het half miljard euro als inspanning. Dat bedrag staat los van eventuele nieuwe vragen om extra middelen.