Op de Albert II-laan in Brussel is rond 14 uur het startschot gegeven voor de Grote Parade Hart Boven Hard en de Franstalige Tout Autre Chose, organisaties van het middenveld die zich verzetten tegen het rechtse regeringsbeleid.

Ondanks de winderige en meer dan natte weersomstandigheden zijn duizenden mensen van alle leeftijden komen opdagen voor de grote betoging die een alternatief wil voorstellen voor de besparingspolitiek van de huidige federale regering en de deelstaatregeringen. Volgens de Brusselse politie gaat het om zo'n 17.000 mensen, de organisatoren houden het op meer dan 20.000 deelnemers. 

De Grote Parade is opgedeeld in tien delen, die elk voor een van de zogenaamde "Hartenwensen" van de beweging staan. Die tien thema's zijn "Samen Rijk", "Eerlijke Belastingen", "Sterk Jong en Oud", "Stop Armoede", "Werkbaar Werk", "Leefbare Buurt", "Diversiteit is Realiteit", Eco is Logisch", "Wees Wereldwijs" en "Doe de Democratie".

'Onze samenleving kent vele uitdagingen, op het vlak van economie, ecologie, armoede, ongelijkheid, diversiteit, stedelijke ontwikkeling', zegt Wouter Hillaert van Hart Boven Hard. 'Als we daar een antwoord op willen vinden, moeten we uit een ander vaatje tappen dan het huidige beleid. Eerlijke belastingen, gelijke kansen, investeren in basisrechten als onderwijs, cultuur en ecologie.'

Tegengewicht tegen koude beleid

'Het hondenweer schrikt ons niet af, we zijn hier omdat we hier moeten zijn', zegt een jong gezin uit het Leuvense. 'We moeten onze stem laten horen tegen de blinde besparingen, tegen het blind schrappen van investeringen in alles wat het sociale aangaat. De regering maakt foute keuzes en doet dat niet uit noodzaak maar uit ideologische overwegingen. Wij vragen om eerlijkere belastingen, die de inspanningen over iedereen verdelen en een betere herverdeling van de opbrengsten van die belastingen.'

Eenzelfde geluid weerklinkt bij een groep vrouwen van middelbare leeftijd. 'We willen een tegengewicht vormen tegen het koude beleid dat nu gevoerd wordt. Eerlijker belastingen en een betere herverdeling met meer investeringen in cultuur, onderwijs, ecologie en de strijd tegen armoede, dat willen we. Niet alles moet en mag bepaald worden en het gevolg zijn van louter individuele keuzes. We eisen een zorgzame samenleving.'

Een familie uit het Gentse, waarvan drie generaties mee opstappen, ziet het breder. 'We zijn hier omdat het nodig is, omdat het met de visie op onze wereld en samenleving de verkeerde kant uitgaat. En dat geldt niet alleen voor onze regeringen', zeggen ze. 'Niet alles moet renderen, niet alles moet gebaseerd zijn op winst. Een maatschappij mag zich pas beschaafd noemen als ze ook zorg draagt voor de zwakkeren in haar midden.'

De Grote Parade trok van het Noordstation naar het Albertinaplein voor het station Brussel Centraal. 

Bij de meer dan 150 bewegingen die hun komst aangekondigd hadden waren er onder meer om vakbonden, noord-zuidbewegingen, studenten en senioren. De initiatiefnemers vroegen hen om vlaggen van hun organisaties uit de parade te houden. 

Aan vakbondsmensen werd gevraagd niet in gekleurde jassen te komen, maar met sjaaltjes. Politici werd verzocht ‘sober om te springen met hun aanwezigheid’ en geen media-interviews te geven.