‘Snelheid verder beperken op Antwerpse ring heeft weinig zin’
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Foto: Photo News

Een snelheidsbeperking van 100 naar 70 km/u op de Antwerpse ring zorgt niet voor een betere doorstroming. Integendeel, op sommige plaatsen nemen de files zelfs licht toe. Dat antwoordt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Yasmine Kherbache (SP.A). Die laatste is niet overtuigd en vraagt een proefproject.

Weyts baseert zich op een studie over het effect van een snelheidsbeperking tot 70 km/u die Antwerpen in 2012 liet uitvoeren naar aanleiding van het ‘Overkappingsonderzoek Antwerpse Ring’.

'Hieruit blijkt dat de bestaande knelpunten die de doorstroming beperken, behouden blijven. De files blijven behouden en nemen op sommige plaatsen zelfs licht toe. De reistijd stijgt met ongeveer 5 minuten. Ook het aantal voertuigverliesuren neemt toe met zowat 10 procent voor de ring en de toekomende snelwegen en dit zowel in de ochtend- als avondspits', aldus de minister.

Uitstoot

Gezien zo’n maatregel geen positieve impact heeft op de doorstroming valt te verwachten dat ook het effect op de uitstoot van het verkeer beperkt zal zijn.

'Uit een studie in opdracht van LNE blijkt dat bij een beperkte snelheidsbeperking tot 90 km/u de emissies van het licht verkeer afnemen, maar die van het zwaar verkeer enigszins toenemen. Omdat de lichte voertuigen meer dan 80 procent van de kilometers afleggen nemen de totale emissies af', aldus Weyts.

Ook naar verkeersveiligheid valt volgens hem geen grote winst te verwachten. Er dreigt ‘s nachts bovendien een verschuiving van het verkeer naar het onderliggende wegennet omdat het in een aantal gevallen dan weer interessanter wordt om doorheen de stad te rijden.

Proefproject

Het Antwerpse SP.A-kopstuk Yasmine Kherbache is echter niet overtuigd van Weyts’ bevindingen. Er zijn tal van tegenstrijdige rapporten over de effecten van een snelheidsverlaging, reageert ze aan onze redactie. ‘Wat houdt de minister tegen om een proefproject te starten? Een proefproject is simpel in te voeren en kost bovendien geen geld: boven de ring hangen immers al dynamische verkeersborden. Het volstaat die juist te programmeren.’

‘In plaats van zich uit te putten in excuses, zou de minister beter meteen actie ondernemen’, vervolgt Kherbache. Ze verwijst naar Parijs, waar een snelheidsverlaging van 80 naar 70km/u leidden tot minder ongevallen en een verhoging van de gemiddelde snelheid.

‘Tienduizenden Antwerpenaars die in de buurt van de ring wonen, ondervinden hinder van het geluid en de vervuiling van de autoweg. Een snelheidsverlaging is een eenvoudige en bovendien kosteloze maatregel die daar op korte termijn iets kan aan doen’, besluit Kherbache.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig